Fråga:
Vad är kalciumkompensationsdjupet och vilken betydelse har det för karbonatavlagringar?
hugovdberg
2014-04-17 03:24:44 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Vad är Calcite Compensation Depth (CCD) och vilken betydelse har det för karbonatavlagringar?

Ett svar:
#1
+7
hugovdberg
2014-04-17 03:24:44 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Calcit Compensation Depth är det djup under vilket alla kalcitmineraler löses. Lösligheten för kalcit (och den amorfa varianten aragonit) beror på både tryck och temperatur. Under högt tryck är kalcit mest lösliga och i djupa delar av havet finns endast kiselhaltiga avlagringar.

Typiska värden för CCD är mellan 3000 och 4000 m, men eftersom CCD också beror på på mängden kalcit i vattnet kan det uppstå så grunt som 2500 m (i delar av Stilla havet). Dessa grunda zoner orsakas ofta av hög biologisk aktivitet hos karbonatskalbildande organismer.

Om man tar samman allt detta blir det tydligt att karbonatavlagringar kan bildas och / eller bevaras endast ovanför CCD.Denna fråga och svar översattes automatiskt från det engelska språket.Det ursprungliga innehållet finns tillgängligt på stackexchange, vilket vi tackar för cc by-sa 3.0-licensen som det distribueras under.
Loading...